TYT – AYT Matematik

TYT – AYT Matematik Kursları

Üniversite sınavında iyi bir bölüm kazanmanın yolu matematikten geçer. YGS ve LYS olmak üzere iki aşamalı olan üniversiteye giriş sınavlarında Lise mezuniyet alanınızın ne olduğu hiç fark etmez bütün öğrencilerin matematik yapmaları elzem bir hal almıştır.  Sayısal bölüm mezunlarının yanı sıra  Türkçe Matematik ya da sosyal bölüm mezunlarının da yüksek puan alabilmeleri ve rakiplerine fark atabilmeleri için mutlaka Matematik netlerine ihtiyaçları vardır.

YGS ve LYS gruplarında temel düzeyden başlanarak ileri düzeyde matematik ve geometri dersi sevdirilerek anlatılır. Toplam haftada 6 saat olarak anlatılan matematik grupları Haziran 2016 sonuma kadar devam etmektedir.

TYT Matematik konuları ve soruların dağılımı 

YGS 2016’da Matematik sorularının YGS’nin yaklaşık dörtte birlik bölümünü oluşturmaktadır. 40  sorudan oluşan matematik testinde 32 soru Matematik dersinden çıkmakta, 8 soruda geometriden çıkmaktadır.

Matematik soruları üniversite  adayların işlemsel kabiliyetlerini, zamana göre işlem hızlarını ölçen ve adayları en çok zorlayan derslerin başında gelmektedir. Matematik testi bir çok adayın gözünü korkutsa da aslında YGS de çıkan soruların bilgi ağılıklı olmadığını bilip konu ve soru çözümleri düzenli bir şekilde yapıldığı taktirde başarıya ulaşılabilecek bir testtir.

2016 YGS Matematik Soruları Nasıl Olacak?

2016 YGS’de matematik sorularında müfredat dışı bir soru çıkmayacaktır. Matematik soruları doğru okumayı ve matematiksel yorum yapmayı gerektiren işleme dayalı sorulardan oluşacaktır.

 2016 YGS Sınavında Matematik Konuları

 1. Sayılar
  1. Sayı kümeleri
  2. Asal Sayılar
  3. Pozitif Bölenler
  4. Tek-Çift Sayılar
  5. Ardışık Sayılar
 2. Basamak Kavramı
 3. Taban Aritmetiği
 4. Bölme-Bölünebilme
  1. Doğal ve Tam Sayılarda Dört işlem
  2. Bölünebilme kuralları
  3. Bölme Özdeşliği
 5. OBEB-OKEK
 6. Rasyonel Sayılar
 7. Sıralama-Basit Eşitsizlikler
 8. Mutlak Değer
 9. Üslü İfadeler
 10. Köklü İfadeler
 11. Oran-Orantı
  1. Orantı problemleri
  2. Doğru ve Ters orantı
  3. Aritmetik-Geometrik ve Harmonik Ortalama
 12. Denklem Çözme
 13. Problemler
  1. Yaş Problemleri
  2. Yüzde ve Faiz Problemleri
  3. Karışım Problemleri
  4. Ortak İş Yapma Problemleri
  5. Hareket Problemleri
  6. Grafik Problemleri
  7. Denklemler
 14. Mantık
  1. Önermeler
  2. Bileşik ve Açılı Önermeler
 15. Kümeler
  1. Küme – Alt Küme – Kümede İşlemler
  2. Küme Problemleri
 16. Bağıntı-Fonksiyon
  1. Sıralı İkili – Kartezyen Çarpım – Bağıntı
  2. Fonksiyonlar – Fonksiyonlarda İşlemler
  3. Bileşke ve Ters Fonksiyon
  4. Fonksiyon Grafikleri
  5. Bağıntı – Fonksiyon
 17. İşlem-Modüler Aritmetik
 18. Permütasyon-Kombinasyon-Olasılık

YGS Geometri Konuları

1 – Açılar

 • Düzlemde Açı

2 – Üçgenler

 • Üçgende Açı
 • Üçgende Bağıntılar
 • Dik Üçgen
 • İkizkenar Üçgen
 • Eşkenar Üçgen
 • Üçgende Alan

3 – Benzerlik

 • Temel Orantı
 • Benzerlik Teoremleri

4 – Çokgenler ve Dörtgenler

 • Çokgenler
 • Yamuk
 • Paralelkenar – Eşkenar Dörtgen
 • Dikdörtgen – Kare

5 – Çemberler

 • Çemberde Uzunluk (Teğet – Kiriş – Yarıçap)
 • Çemberde Açı
 • Çemberde Çevre ve Yay
 • Dairenin Alanı

6 – Doğrunun Analitik İncelenmesi

 • Noktanın Analitik İncelenmesi
 • Doğrunun Eğimi – Denklemi ve Grafiği
 • İki Doğrunun Konumu
 • Simetri

7 – Uzay Geometri

 • Uzay Geometri – Önermeler – Prizmalar
 • Silindir
 • Piramit
 • Koni ve Küre