Programcılık Kursu

MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikası Eğitimi Nedir.?

Bilgisayar Programcılık Kursu katılımcıların 400 Saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Programcılık Sertifikasını alabilmeleri için özel olarak hazırlanmış bir eğitimdir. Bu eğitim sonunda katılımcılar hem bilgisayar programcılığı alanında temel eğitimi tamamlamış hem de  MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikasını almaya hak kazanmış olacaklardır. Bu eğitimde ana amaç katılımcıların sertifika sınavını başarı ile geçmesidir. Bu nedenle biz bu eğitimde alanında uzman ve bu sınav konusunda son derece deneyimli eğitimciler ile sınavın yapısı ve çıkacak soruların ağırlık oranını dikkate alarak tamamen çıkması muhtemel soru ve soru tipleri üzerinden bir anlatım gerçekleştirdik. Sınavda çıkacak sorular bu eğitim de anlatılan soru tiplerinden olacaktır. Kısacası dikkatli bir çalışma ile sınav da başarılı olmak sizin için son derece kolay olacaktır.

Bilgisayar Programcılık Kursu sonunda, Ankara Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan merkezi Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavının yapısı baz alınarak hazırlanmıştır. Diğer il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri  tarafından yapılan sınavlar ile çok büyük oranda örtüşse de farklılıklar olabilir.MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı Sertifikası Ne İşe Yarar?

MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı eğitimi sonunda alacağınız sertifika sizin bilgisayar programcılığı alanında çalışmanız için önemli bir başlangıç olacaktır. Bunun yanı sıra halihazırda kamu kurumlarında çalışanlar veya çalışacak olanlar bu sayede kurumlarında Çözümleyici (Teknik)  kadrosuna geçebilecek veya daha yüksek dereceye geçmek için kullanabileceklerdir. Ayrıca KPSS (kamu personeli seçme sınavı) sınavında da istenilen ve geçerli olan bir sertifikadır.MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı eğitimine kimler katılabilir?

MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı eğitimine en az lise mezunu bireyler katılabilirler. Katılım şartlarını yerine getirmemiş katılımcılar katılsalar dahi sertifika sınavına giremez ve sertifika alamazlar.MEB Onaylı Bilgisayar Programcılığı sınavının yapısı nasıldır?

Milli Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Programcılığı Sertifika Sınavı 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. Aşama yazılı (test) şeklinde yapılmaktadır. Bu aşamada toplam 150 soruluk test sınavına girilmektedir. Yazılı sınavda yanlış doğruyu götürmediği için 66 adet doğru cevap verilmesi geçmek için yeterli olacaktır. Test sınavının süresi 3(üç) saattir. Test sınavında 70 soru ortak konulardan (Windows,mail,word vb.) 80 soru ise programlama dillerinden gelecektir. Programlama dilleri sorularında sınava gireceğiniz 2 farklı programlama dilini seçecek ve her birinden 40 ar soru ile sınav olacaksınız. Sınavda soruların konulara göre dağılımı tabloda gösterilmektedir.

Yazılı sınavın sonuçları aynı gün akşam saatlerinde açıklanmaktadır.Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 45 puan alanlar ertesi gün yapılacak olan Uygulama Sınavına girmeye hak kazanırlar. Bilgisayar başında gözetmenler kontrolünde gerçekleşecek sınavda 100 üzerinden 45 almanız yeterli olacaktır.  Uygulama sınavını da başarı ile geçenlerin sertifikaları Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandıktan sonra katılımcılara teslim edilir.Soru Dağılımı Nasıldır?

Bilgisayar Programcılığı Konu Başlıkları

Bilgisayar Programcılığı Ders İçeriği

Akış Şemaları (Diyagramları)

Bir problemin çözümüne ulaşabilmek için izlenecek ardışık mantık ve işlem dizisine ALGORİTMA, algoritmanın çizimsel gösterimine ise AKIŞ DİYAGRAMI adı verilir.Algoritma derslerinde, bir program yazılırken adım adım izlenmesi gereken yolların mantığı anlatılır. Algoritmayı iyi öğrenemeyen programcı adayı, programlama yapamaz.

Akış Şemaları (Diyagramları) Ders İçeriği

 1. Algoritma Nedir?
 2. İş Akış Şemaları
 3. Veri ve Algoritma İlişkisi
 4. Programlama Dilleri
 5. Algoritma Örnekleri

C#

C# da Java gibi C ve C++ kod sözdizimine benzer bir kod yapısındadır.Nesne yönelimli programlama kavramının gelişmesine katkıda bulunan en aktif programlama dillerinden biridir.Öğrenilmesi kolay bir dil olarak lanse edilir.

C# Ders İçeriği

 1. C#’a Giriş, Programlama Başlangıç
 2. C# Temelleri
 3. Form Bileşeni
 4. C# Operatörler,Atama,Artırma ve Azaltma Operatörleri
 5. Değişkenler
 6. Kontrol Yapıları
 7. Diziler
 8. Nesne Yönelimli Programlama
 9. Yapıcı Fonksiyonlar
 10. Metotlar, Özellikler ve Operatörler
 11. Karakterler ve String
 12. Diziler ve İndeksleyiciler
 13. Miras Alma
 14. Sanal Metotlar ve Çok Biçimlilik
 15. Biçimlendirme ve Dönüşüm
 16. İstisnalar (Exceptions)
 17. Arayüzler (Interfaces)
 18. .NET Arayüzleri ve Koleksiyonlar
 19. Delegates ve Events

Kullanması çok kolay olan bu program 1995 yılında piyasaya sürülen bir programlama dili ve bilgi işlem platformudur.