Gizlilik Politikası

KPSS Matematik Kursu

KPSS-matematik-kursu

KPSS matematik kursu almak için daha ne kadar bekleyeceksiniz. matematik olmadan olmuyor işte! Her geçen gün kamu personeli Adaylarının bilgi düzeyi ve puanları artıyor. Rakiplerinize fark atıp daha çok puan alabilmeniz için mutlaka Matematik netlerine ihtiyacımız vardır. Ankara Aydın Akademi KPSS-matematik-kursu ile sınıf grupları şeklinde ya da bire bir özel dersler şeklinde matematik eksikliğinizi gideriyoruz.
Detaylı Bilgiler için bizi arayın Kurum Müdürü: Ahmet AYDINALP Cep Tel: 0 532 711 57 57 | İş Tel: 0 312 418 94 94

2020 KPSS MATEMATİK KONULARI GÜNCEL

 • Temel Kavramlar ve Çözümleme
 • Bölme ,Bölünebilme Kuralları , Asal Çarpanlara Ayırma, EBOB,EKOK,OBEB,OKEK
 • Rasyonel Sayılar Ondalık Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Faktöriyel
 • Çarpanlara Ayırma
 • Oran – Orantı
 • Denklem Çözme
 • Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • işçi-Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri
 • Yüzde Kar-Zarar, Faiz Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • Grafik Problemleri
 • Kümeler
 • Bağıntı ve Fonksiyon
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Sayısal Mantık
 • Şekil Yetenek

Geçmiş yıllarda KPSS Lisans sınavında sorulan Matematik sorularının konulara göre soru dağılımı tablosu verilmiştir. 2010 yılından 2019 yılına kadar yapılan KPSS Lisans sınavlarında çıkan Matematik soruları için soru dağılımı bulunmaktadır.

KPSS-matematik-kursu

KAMU SEÇME SINAVI

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yerleştirme yapılmaktadır. Yeni atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

KPSS A GRUBU KADROLARI

Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atanacak adaylar için kadrolardır.

KPSS B GRUBU KADROLARI

B grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.